صفحه تلویزیونdw persian

برنامه تصویری چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در این برنامه خبری يک ساعته، تصويری روشن و ساده از رویدادهای پیچیده جهان ارائه و همچنین تاثیر این رویدادها بر زندگی روزمره مردم بررسی می‌شود.

فرکانس‌های ماهواره ای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

شما، فرصتی برای شماست تا نظرات و دیدگاه هایتان را بیان کنید. شما سی دقیقه دقیقه گپ و گفت وگو میان بینندگان برنامه و بازتاب نظرات آنهاست و پنج روز هفته پخش می شود.

برنامه تصویری چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

فرکانس‌های ماهواره ای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سیصفحه تلویزیونdw persian

Article written by