تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پdw persianخش زنده اینترنتی

هم‌رسانیچگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیستسیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر

اگر با تماشای ویدیو از این صفحه مشکلی داشتید می توانیدپخش زنده را از کانال یوتیوب مانیز ببینید.

هر روز از ساعت ٧ تا ٩ صبح به وقت ایران ۲۳۰ تا ۴۳۰ به وقت گرینیچ می‌توانید برنامه‌هایرادیوی فارسی بی‌بی‌سیرا نیز از طریق فرکانس‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی و نیز در همین صفحه ببینید و بشنوید.

برنامه های تلویزیون فارسی، هر روز به طور مستقیم و زنده از وبسایت فارسی بی‌بی‌سی نیزپخش می شود. با این حال، امکان تماشای بخشی از برنامه‌های تلویزیونی به دلیل نداشتن حق پخش از طریق وبسایت، در پخش زنده از وبسایت نیز وجود ندارد. پس از اتمام این برنامه ها، پخش زنده برنامه‌های تلویزیونی از طریق وبسایت ادامه پیدا خواهد کرد.

Article written by